Hlavná stránka Zmluvné prepravné podmienky Kontakty Fotogaléria Prihlásenie predajcov

Cestujúci môže prepravovať jednu príručnu batožinu bezplatne.

Príručná batožina, ktorá presahujú rozmery 20x30x50 cm /pripúšťa sa presahovanie v jednom rozmere o 10 cm/ sa považujú za cestovnú batožinu a podliehajú tarifnému poplatku.
Cestujúci má právo vziať so sebou ako cestovnú batožinu:
veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru alebo na poličky pre batožiny vo vozidle.

Príručná batožina / max. 20 x 30 x 50 cm / sa prepravuje bezplatne do 5 kg.

Prvá batožina v úložnom priestore v autobuse sa prepravuje za poplatok  1, - EUR, ktorých rozmery nepresahujú 60 x 90 x 40 cm a 25 kg.

Druhú a ďalšiu batožinupríjme dopravca na prepravu len za podmienok, ak  v batožinovom priestore je dostatok voľného miesta na jej uloženie, po nástupe všetkých cestujúcich, za poplatok 5,- EUR.

Dopravca má právo vyhlásiť zľavy v rámci spoločenských akcií, a tiež sezónne príplatky a úpravu prevádzky počas štátnych sviatkov.

Preprava živých zvierat nie je dovolená.