Hlavná stránka Zmluvné prepravné podmienky Kontakty Login venditore

PLNÁ MOC

(potrebná pri preprave neplnoletej samostatne cestujúcej osoby)

Samostatne cestujúce dieťa do 12 rokov spoločnosť INTERBUS nevezme na prepravu!