Hlavná stránka Zmluvné prepravné podmienky Kontakty Händler-Login

PLNÁ MOC

(potrebná pri preprave neplnoletej samostatne cestujúcej osoby)

Samostatne cestujúce dieťa do 12 rokov spoločnosť INTERBUS nevezme na prepravu!