Hlavná stránka Zmluvné prepravné podmienky Kontakty Fotogaléria Prihlásenie predajcov

Cestujúci má právo vziať so sebou ako cestovnú batožinu:
veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru alebo na poličky pre batožiny vo vozidle.

ANGLICKO:Príručná batožina / max. rozmery 20 x 30 x 50 cm / sa prepravuje bezplatne do 5 kg.Prvá batožina v úložnom priestore v autobuse sa prepravuje za poplatok  5, - EUR / 5,- GBP, ktorých rozmery nepresahujú 25 x 60 x 80 cm a 25 kg.Nadrozmerná batožina / max. rozmery 60x90x40 cm / alebo ťažšia ako 25 kg je spoplatnená sumou 10,- EUR / 10,- GBP.Druhú a ďalšiu batožinupríjme dopravca na prepravu len za podmienok, ak  v batožinovom priestore je dostatok voľného miesta na jej uloženie, po nástupe všetkých cestujúcich, za poplatok 10,- EUR / 10,- GBP. 

NEMECKO:Príručná batožina / max. rozmery 20 x 30 x 50 cm / sa prepravuje bezplatne do 5 kg.Prvá batožina v úložnom priestore v autobuse sa prepravuje za poplatok  1, - EUR, ktorých rozmery nepresahujú 25 x 60 x 80 cm a 25 kg.Nadrozmerná batožina / max. rozmery 60x90x40 cm / alebo ťažšia ako 25 kg je spoplatnená sumou 5,- EUR / .Druhú a ďalšiu batožinupríjme dopravca na prepravu len za podmienok, ak  v batožinovom priestore je dostatok voľného miesta na jej uloženie, po nástupe všetkých cestujúcich, za poplatok 5,- EUR .

TALIANSKO:Jedna príručná batožina (max. rozmery 20x30x50 cm do 5 kg) a prvá batožina v úložnom priestore v autobuse (max. rozmery 60x90x40 cm do 25 kg) sa prepravuje bezplatne.
Druhá batožina (max. rozmery 60x90x40 cm do 25 kg) v úložnom priestore sa prepravuje za poplatok 1,- EUR.
Za ďalšiu batožinu je poplatok 5,- EUR. Túto batožinu príjme dopravca na prepravu, len ak je v batožinovom priestore voľné miesto na jej uloženie.
Maximálna hmotnosť prepravovaných batožín na 1 osobu je 50 kg.


Dopravca si vyhraduje právo va  zmenu poplatkov za batožinu.