Grécko

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Grécko

Oficiálny názov: Grécka republika
Hlavné mesto: Atény (Athínai)
Štátne zriadenie: pluralitná republika s jednokomorovým parlamentom
Náboženstvo: pravoslávne, ktoré vyznáva 98% populácie, ďalej sú tu zastúpení rímski katolíci, židia a moslimovia
Úradný jazyk: úradným jazykom je gréčtina, dohovoríte sa aj anglicky
Časový posun: + 1 hod
Grécka bohatá mytológia z minulosti  

Grécko - miesto s bohatou a dlhou históriou, ukrývajúce tajomstvo ľudskej múdrosti a krásy, ktoré je spojené s mnohými mytologickými bájami a mýtmi, predstavuje kolísku západnej kultúry. Rozmanitá krajina, v ktorej horské masívy s dravými riekami prechádzajú do pobrežia s nádhernými plážami a trblietajúcim sa morom, Vás okúzli rovnako ako úprimnosť a pohostinnosť obyvateľov.  

Grécko nájdete na juhovýchode Európy, kde sa rozkladá na južnom výbežku Balkánskeho polostrova. Zahŕňa pevninskú časť a v Jónskom, Stredozemnom a Egejskom mori niekoľko veľkých ostrovov i veľké množstvo menších ostrovčekov.  

Hlavným mestom Grécka s 2,5 miliónmi obyvateľov sú Atény.  

Nezabudnuteľné grécke lákadlá  

Obľúbenou destináciou je táto krajina vďaka príjemnej teplej klíme, ktorá je od mája až do konca októbra stabilná. Pláže sa Vám ponúkajú ako pokojné a takmer opustené, tak i plné najrôznejších atrakcií, piesočnaté, kamienkové a skalnaté.  

Kto neochutnal pravý grécky jogurt, nie je labužník  
Grécky jogurt sa vyrába z pravého gréckeho mlieka a smotany. Prechádza špeciálnym technickým procesom, vďaka ktorému získava jedinečnú konzistenciu, chuť i vôňu. Tá je daná ďalekosiahlou tradíciou výrobného tajomstva Grékov. Výsledný produkt je veľmi kvalitný a s jogurtom známym v našich zemepisných šírkach jednoducho nezameniteľný. Používa sa ako základná surovina pre výrobu tradičných gréckych šalátov i neodolateľných múčnikov. Najlepšie si ho však vychutnáte dochutený len výborným gréckym medom alebo horúcim ovocím.  

Čo možno neviete o gréčtine  
Grécko je nielen kolískou európskej civilizácie, ale taktiež kolískou indo-európskych jazykov. Gréčtina má totiž suverénne najdlhšiu zdokumentovanú históriu svojho vývoja z celej jazykovej rodiny. Jej prvé použitie bolo zaznamenané už v dobe pred 3 000 rokmi. Grécka abeceda sa ale nevyužíva len v Grécku, často sa s jej znakmi stretnete trebárs v našej fyzike a matematike. Preto neváhajte a využite jedinečnú možnosť naučiť sa v Grécku aspoň základy tohto krásneho jazyka.  

Poznajte, že široká ponuka služieb turistických centier a hotelov, neobmedzené športové vyžitie, bohatá ponuka barov i typických miestnych reštaurácií je v Grécku samozrejmosťou.LEPTOKARIA

  Leží v srdci Olympskej riviéry. Toto vyhľadávané letovisko obmýva priezračne čisté more a leží na úpätí najvyššieho pohoria celého Grécka Olympu, s majestátnym vrcholom Mitikas (2 917 m), neďaleko antickej Livithri, s náleziskom hrobky bájneho Orfea.Leptokaria sa nachádza 25 km južne od Katerini - Paralia a je stredne veľkým prímorským letoviskom s pôvabnou promenádou dlhou asi 1,5 km, kde sa môžete pokochať množstvom obchodov, taverien, music barov, stánkov s typickým gréckym občerstvením (gyros) a inými lákadlami. Pláž je so slnečníkmi a ležadlami, je piesočnato-štrková, s pozvoľným vstupom do mora. K dispozícii sú aj požičovne vodných športových potrieb. Letovisku bola udelená modrá vlajka za čistotu.

Taktiež Vám odporúčame prenajať si auto, motocykel, či športové potreby, na spríjemnenie horúcich letných dní. A zároveň s tým Vám radíme navštíviť pláže v Plake Litohoro či San Panteleimon pod stredovekým križiackym hradom Platamonas, alebo zažiť neopakovateľnú atmosféru v jeho podhradí, či v dedinke Litohoro, odkiaľ je už len na skok do prekrásnej rokliny kláštora Kanalon z 12. st. Leptokaria je obľúbeným miestom známych slovenských či českých osobností, kto vie, možno ich stretnete aj Vy.

 


Termíny


Fotogaléria

PLÁŽ

 


OCHUTNAJTE GRÉCKE ŠPECIALITY

VILA " POPI "


Všeobecné zmluvné podmienky CK

                                                                                                                                                 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK INTERBUS s.r.o..

       Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK INTERBUS s.r.o.   ( ďalej len INTERBUS s.r.o. ), sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a  služby cestovného ruchu organizované CK INTERBUS s.r.o, sú  neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu ( ďalej len  zmluva o  zájazde ), ktorú   CK INTERBUS s.r.o., uzatvára s objednávateľom  zájazdu a sú v súlade so zákonom č. 281/2001. Z.z.

 

I. Zmluvný vzťah

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a)  CK INTERBUS s.r.o., prevádzka Staničné námestie 11, 040 01 Košice,  ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných  predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov ( ďalej len -  CK ) a

b) Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2.  Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o  zájazde tj. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej  potvrdením zo strany CK.

Zmluva o  zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie  zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ  ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje  zmluvu jej zákonný zástupca.

3.  Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníka, dodatočných  ponúk CK, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných  podmienok resp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

 

II. Ceny zájazdu

1.  Všetky ceny zájazdov organizovaných CK sú v EUR a vykalkulované sú  cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka NBS ku dňu 01.10.2014 a  ceny služieb a poplatkov známe k tomuto dátumu.

2. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len "cena zájazdu")  sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných CK,  má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku  zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich  poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav  nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre  neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak.

3. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť ceny zájazdu v prípade, že dôjde k

a) zvýšeniu dopravných nákladov, vrátanie cien pohonných hmôt,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c)  zmene kurzu EUR použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako  10%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

4. Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pre začatím zájazdu, CK zvýši cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde:

a)  o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platia podľa ods. 2 . písmena a)  a b) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu,

b) o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu podľa ods. 2. písm. c).

5.  Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľ odoslať najneskôr  21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo  na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

 

III. Platobné podmienky

    1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich  poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich  poskytnutím.

  2. CK je oprávnená  požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška  preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

   a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť  preddavok vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb,

  b) najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb,

   c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred  začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ  objednaných služieb.

  3.  Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny  dosiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín  úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť  od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty čl.  VII. týchto Všeobecných podmienok

 

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo:

  a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

  b) vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

  c) odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb,

  d) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok,

   e) písomne oznámiť CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba v  oznámení uvedená. Toto právo môže objednávateľ uplatniť iba v  

lehote  do 45 dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty toto právo  objednávateľa zaniká. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená  stáva objednávateľom. Oznámenie musí obsahovať vyhlásenie nového  objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Pôvodný objednávateľ a  nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny  zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so  zmenou objednávateľa vzniknú.

   f) Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov pred nepovolanými osobami, ktoré uvádza na zmluve o obstaraní zájazdu.

  2. Objednávateľ má povinnosť:

   a) poskytnúť CK všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a  poskytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplné uvádzať údaje v zmluve o  zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie  doklady podľa požiadavky CK,

  b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Všeobecných podmienok,

   c) obstarať si a mať pri sebe počas zájazdu platný cestovný doklad,  prípade vízum pokiaľ je vyžadované, dodržiavať pasové a colné predpisy  krajín, do ktorých cestuje. Deti do 15 rokov, ktoré sa zúčastnia na  zájazde spolu s rodičmi a musia mat vlastný pas. Deti do 15 rokov, ak  necestujú spolu s rodičmi, môžu cestovať len v sprievode dospelých osôb  alebo s písomným súhlasom zákonného zástupcu a musia mať vlastný  cestovný pas. Osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môžu cestovať  len v sprievode a dohľade iných dospelých osôb. Pri organizovaní zájazdu  do krajín s vízovou povinnosťou objednávateľ predloží cestovný pas v  termíne, ktorý určí CK. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto  predpisov, znáša objednávateľ,

  d)  bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje  stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých  služieb,

  e) prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb,

  f) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

  g) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,

   h) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na  úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK

  i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VIII. týchto Všeobecných podmienok,

  j) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.

  3. K povinnostiam objednávateľov  právnických osôb ďalej patrí:

   a) poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý  oboznámi svojich účastníkov s týmto Všeobecnými podmienkami a  informáciami, ktoré od CK dostane.

 

V. Povinnosti a práva CK

1. CK je povinná:

a) mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo krátkodobej platobnej neschopnosti,

b)  pred uzavretím zmluvy o zájazde informovať o skutočnostiach, ktoré sú  jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu,

c)  najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi  písomne ďalšie potrebné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú  pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už  v zmluve, katalógu alebo v cenníku, ktorý bol objednávateľom odovzdaný,  a to najmä:

podrobnosti o možnosti  kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu  neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá  osoba.

meno, adresu a telefónne číslo  osoby, na ktorú sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže  obrátiť so žiadosťou o pomoc,

všetky  potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie  obstaraných služieb ( napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie  dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu cestovnej  kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov apod.  ). Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím  zájazdu, CK svoju povinnosť podľa ods. 1 písmeno c) musí splniť pri  uzatváraní zmluvy.

2. CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3. K povinnostiam objednávateľa uvedeným v čl. IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva CK.

 

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1.  Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde,  môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy  vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená.  Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo  či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie  objednávateľa sa musí oznámiť CK písomne v lehote určenej CK v návrhu  zmeny zmluvy o zájazde.

2. CK má  právo zrušiť zájazd, ak v lehote do 21 dní pred jeho začatím nebude  dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch,  ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné, pretože náklady  vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady plánované.  Minimálny počet účastníkov zájazdu pre všetky zájazdy je stanovený  počtom 35 osôb, pokiaľ v katalógu alebo cenníku nie je uvedený iný  počet. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť oznámiť  objednávateľovi písomne najneskôr v lehote 7 dní pred začatím zájazdu.

3.  CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je  možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku  neobvyklých a nepredvídaných okolností.

4.  Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím  alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde  podľa ods. 1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej  zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám v  pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúkať. Pri uzatvorení novej  zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za  platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už  uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne  objednávateľovi vrátiť.

5. Ak po  začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú  časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď  ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také  opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

6.  Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako  prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, je CK  povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a  poskytnutými službami.

7. Ak CK zruší  zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené v lehote kratšej ako 21 dní pred  termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

8.  Na základe individuálnej požiadavky objednávateľa CK, pokiaľ je to  možné, urobí zmenu podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie  takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 17,- EUR za jednu  zmenu. Ide o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb,  nástupného miesta, mena apod. V prípade takejto zmeny požadovanej  objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začatím zájazdu, je  takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany  objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v  súlade s čl. VII. týchto Všeobecných podmienok.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy o zájazde

1.  CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia  zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli  zmluvou dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v  zmluve o zájazde písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením  dôvodov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu,

b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. VI. ods. 4. týchto Všeobecných podmienok,

c)  ak dôjde k porušeniu povinnosti CK vyplývajúcich zo zmluvy o zájazde.  Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde musí objednávateľ oznámiť  písomnou formou a odovzdať ho osobne na predajné miesto, kde si zájazd  zakúpil alebo ho poslať CK doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní  účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odovzdania oznámenia resp.  pri posielaní doporučeným listom CK dňom doručenia písomného oznámenia  na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil.

3.  Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností  CK alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná  bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na  úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je  povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty.

4.  Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy objednávateľa porušenie  povinností CK, ktoré sú určené zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu  porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK  zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred  nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

45 a viac dní 25,- EUR za každého účastníka zájazdu + poistenie

44 - 31 dní 30% z vopred stanovenej ceny + poistenie

30 - 22 dní 50% z vopred stanovenej ceny + poistenie

21 - 15 dní 75% z vopred stanovenej ceny + poistenie

14 - 7 dní 90% z vopred stanovenej ceny + poistenie

6 dní a menej 100% z vopred stanovenej ceny + poistenie

5.  Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu  cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde,  alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa čl. IV ods. 2. písmeno c)  týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred  stanovenej ceny.

6. vopred stanovená  cena je predajná cena vrátane všetkých povinných príplatkov a  objednávateľom zakúpených fakultatívnych služieb a nezahŕňa zvláštne  zľavy poskytované CK ako je zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom  stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb (  napríklad čiastku za komplexné cestovné poistenie, ktorá sa pripočítava k  zmluvnej pokute v plnej výške ).

7.  Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň,  ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa  tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava  deň odchodu, odletu resp. nástupu na zájazd.

8.  CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo  zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť  objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa  zrušenej zmluvy.

 

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu

1.  V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom  rozsahu a kvalite tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, má  objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ uplatní právo na chybne  poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u  poverenej osoby CK.

2. Ak sa  dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať  nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je  podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v troch  vyhotoveniach ( 1 pre zástupcu CK, 2 pre klienta ) a podpísaný zástupcom  CK a objednávateľom.

3. Jednu kópiu  reklamačného protokolu s reklamáciou je objednávateľ povinný predložiť  CK. Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť v zákonom  stanovenej lehote do troch mesiacov inak mu právo zaniká.

4.  Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK  povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote do 30 dní od  obdŕžania reklamácie.

5. CK  nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré  si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo inej  organizácii.

6. Za predmet reklamácie  sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi,  ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe  poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy,  ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

7.  Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý  na činnosti a postupe CK alebo okolností na strane objednávateľa, na  základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané a CK  zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu resp.  zľavu z ceny týchto služieb.

8. V  prípade, že dôjde k overbookingu  ubytovacieho zariadenia a bude nutné  objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné  ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie.  Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky  voči CK po súhlase o zmene sú vylúčené.

9.  Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide  najmä o zmenu trasy, typu autobusu v rovnakej kvalite a cenovej relácii  a časov odchodu a návratu zo zájazdu pri autobusovej doprave.  V  prípade hore uvedených zmien bude CK bezodkladne informovať  objednávateľa. Ak je to pred odchodom na zájazd a možné, objednávateľ má  právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez  zaplatenia zmluvných pokút. Uvedené nezáväzné zmeny programu nemôžu byť  predmetom reklamácie a CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť  zákazníkovi z týchto dôvodov, len podľa Občianskeho zákonníka.

10.  Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného  partnera ( organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb,  fakultatívnych programov a výletov, stavebná činnosť a pod. ) môže  nastať v priebehu sezóny  alebo v krátkej dobe pred odchodom na zájazd.  Jedná sa o služby, ktoré zabezpečujú iné CK na mieste pobytu. V prípade,  ak tieto udalosti nastanú, CK INTERBUS s.r.o.  neznáša zodpovednosť.  Uvedené zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie.

11.  Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i niekoľko hodín pred  plánovaným odletom. CK neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet  alebo prílet ( čo môže vzniknúť z technických dôvodov, z dôvodu  nepriaznivých poveternostných podmienok, z prevádzkových dôvodov,  preťaženia leteckých ciest a pod. ) a za škody tým spôsobené. V prípade  omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká  objednávateľovi právo na kompenzáciu za dobu čakania na letisku alebo  nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o  zájazde.

12. Vzhľadom na nepredvídané  okolnosti, ako sú počasie, čakanie na hraničných priechodoch, prípadné  problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby  prepravy. V takomto prípade, omeškania autobusu, nevzniká  objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas,  ani na  zmluvy o  zájazde.

13. Objednávateľ, ktorý  použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a  ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazd.

14.  CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia  služieb ak škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie  je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné  zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých  a nepredvídateľných okolností.

 

IX. Cestovné poistenie

1.  Súčasťou všetkých zájazdov CK je komplexné cestovné poistenie. V rámci  rozsahu komplexného cestovného poistenia je o. i. zahrnuté poistenie pre  prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho  odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a  cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu a cenníku  CK a presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia  sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží  od CK. Každému účastníkovi zájazdu odporúčame priplatiť si komplexné  cestovné poistenie.

2.Pri vzniku  poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou  spoločnosťou a CK neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku  uplatňovaných nárokov z toho vzťahu.

 

X. Ďalšie podmienky

1.   Hygienické zvyklosti sú omnoho tolerantnejšie, odlišné od tuzemských.  To isté sa týka aj predpisov vo vzťahu k životnému prostrediu.  Dodržiavanie miestnych hygienických noriem je kontrolované poverenými  úradmi príslušnej krajiny.

2.    Ubytovacie služby poskytované CK zodpovedajú popisu v katalógu. Obdobie  pred a po hlavnej sezóne prináša popri výhodných cenách  aj skutočnosť,  že niektoré zariadenia ( bary, diskotéky, a pod.) nie sú v prevádzke.  Kategorizácia ubytovacích zariadení spadá  do kompetencie príslušných  rezortov v cieľových krajinách, ktoré hviezdičky označujúce triedu  ubytovacieho zariadenia pridelujú na základe noriem  a kritérií platných  v príslušnej krajine. Tieto normy a kritériá sa nemusia zhodovať s  normami platnými v SR. V ubytovacích zariadeniach je za trojlôžkovú   izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelka môže byť  pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo lehátko.

3.    Dynamicky sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša aj stavebnú  činnosť, na ktorú CK nemá vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na  mimosezónne mesiace, staveniská vznikajú rýchlo a prakticky zo dňa na  deň, alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. V týchto  prípadoch nie je možné pri uzatváraní zmluvy o obstaraní zájazdu mať  najaktuálnejšie informácie o stavebnej činnosti. Úplný kľud v  strediskách cestovného ruchu nenájdete. K dovolenke patrí aj večerná  zábava a bary, reštaurácie a nočné kluby, ktoré môžu spôsobovať hluk.  Tiež stavebný štýl umožňuje zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými  miestnosťami.

4.   V hoteloch sa varí  väčšinou medzinárodné jedlo, obohatené miestnymi prvkami. Spôsob  stravovania je uvedený v popise každého hotela. Kontinentálne ( európske  ) raňajky sa skladajú väčšinou z pečiva, masla a zaváraniny alebo syra,  kávy alebo čaju. Saláma, vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky podávané  formou bufetu alebo švédskych stolov znamenajú voľnú konzumáciu z  ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyklostiam. Väčšinou  obsahujú kávu, čaj, džús, pečivo, rôzne sladké koláče, zaváraniny, syr,  salámu, opäť podľa triedy hotela. Večera je buď menu s obsluhou, výber z  niekoľkých menu a šalátov formou bufetu, alebo voľná konzumácia formou  bufet ( jednoduchších švédskych stolov ) alebo švédskych stolov. Ponuka  opäť zodpovedá triede hotela, pričom aj v trojhviezdičkových hoteloch  môže v niektorých prípadoch očakávať iba jedno teplé hlavné jedlo.  Rozsah raňajok je obzvlášť v hoteloch nižšej a strednej triedy obmedzený  a málo variabilný. Nápoje nikdy nie sú zahrnuté v cene ( pokiaľ to nie  je uvedené inak – napr. hotely „ all inclusive“). Pri  ubytovaní s  možnosťou vlastného varenia sú k dispozícii kuchynky alebo kuchynské  kúty, väčšinou vybavené dvojplatničkou a chladničkou. Kuchynské  zariadenia, ktoré je k dispozícii, je určené varenie a skladá sa zo  základného riadu.

5.   Väčšina pláží  je prístupná i miestnemu obyvateľstvu, ktoré býva často trošku  hlučnejšie než sme zvyknutí. Lehátka a slnečníky je možné si prenajať za  poplatok (pokiaľ pri popise hotela nie je uvedené inak). Údaje o  vzdialenosti pláže od hotela sú v popise v katalógu. Cestovná kancelária  nemá vplyv na čistotu mora a pláží – údržbu pláže je v kompetencii  strediska.

 

XI. Záverečné ustanovenia

1.  Tieto Všeobecné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých zájazdoch  usporiadaných CK uskutočnené po 01.01.2015 a sú súčasťou zmluvy o  zájazde, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných  práv a povinnosti inak, a to vždy písomnou formou.

2.  Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné  podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich  prijíma.

3. Objednávateľ potvrdzuje  podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CK spracovávala jeho  osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb  poskytovaných a sprostredkovaných CK a zároveň vyhlasuje, že je  splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie  osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde. Poskytované  údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK a osobám, ktoré sú  oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.

4.  všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku o službách,  cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v čase  tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o  zájazde s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán  uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré vydáva CK a  neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom  nie je a nemôže ich ovplyvniť.

CK  INTERBUS s.r.o.,


POISTENIE

Cestovné poistenie Touroperator

V našej cestovnej kancelárii ponúkame cestovné poistenie od poisťovne Generali Poisťovňa, a. s.,

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ktorá sa špecializuje na cestovné poistenie

už od roku 1907. K zájazdom ponúkame balíky poistenia KOMFORT a PLUS.     

Poistenie proti úpadku cestovnej kancelárie       

 Naša cestovná kancelária je poistená proti úpadku

 v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach

podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.         

                                                             


Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,        
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,        
odd.: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom

zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.   IČO: 35 709 332              
Infolinka: +421 /2/ 544 177 04              |   E-mail: info@europska.sk              |   Web: www.europska.sk