Anglicko

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Miesta do ktorých cestujeme

Image

Chatham

Chatham je jedným z miest Medway, ktoré sa nachádzajú v jednotke Medway v Severnom Kente, v juhovýchodnom Anglicku. Chatham Dockyard zatvorené v roku 1984, ale hlavné námorné stavby zostávajú v centre pozornosti pre rozvíjajúci sa turistický priemysel. Po uzatvorení sa časť lokality stala komerčným prístavom, ďalšie časti boli prestavané pre obchodné a rezidenčné využitie a časť sa stala múzeom Chatham Historic Dockyard, v ktorom je ponorka HMS Ocelot medzi mnohými ďalšími atrakciami.

Image

Dover

Dover je mesto a hlavný trajektový prístav v domovskom kraji Kent v juhovýchodnej Anglicku. Je obrátená na Francúzsko cez úzku oblasť Dover, najužšiu časť Lamanšského prielivu a leží juhovýchodne od Canterbury; východne od Kentovho mestského mestečka Maidstone; a severovýchodne pozdĺž pobrežia od Dungeness a Hastings. Mesto je správnym centrom okresu Dover a domovom prístavu Dover Calais cez prístav Dover. Okolité kriedové útesy sú známe ako Biele útesy Doveru.

Image

Londýn

Londýn je hlavné a najväčšie mesto Anglicka a Spojeného kráľovstva. Je to tiež najväčšie mesto a metropolitná zóna v Európe. Leží na juhovýchode krajiny pri ústí rieky Temža. V súčasnosti je pre svoju polohu a politické podmienky najvýznamnejším finančným centrom na celom svete. Produkuje 17% HDP Spojeného kráľovstva. Londýn je spoločne s mestami New York, Tokio a Paríž označovaný ako jedno zo štyroch najdôležitejších miest sveta. Londýn je domovom mnohých inštitúcií s medzinárodnou pôsobnosťou, ako aj nadnárodných spoločností a organizácií. Nachádza sa v ňom veľa dôležitých inštitúcií a kultúrnych ustanovizní, vrátane celosvetovo známych divadiel, múzeí, koncertných siení, palácov a ďalších.

Poplatky za batožinu

Cestujúci môže prepravovať jednu príručnú batožinu bezplatne. Príručná batožina, ktorá presahujú rozmery 20x30x50 cm /pripúšťa sa presahovanie v jednom rozmere o 10 cm/ sa považujú za cestovnú batožinu a podliehajú tarifnému poplatku. Cestujúci má právo vziať so sebou ako cestovnú batožinu: veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru alebo na poličky pre batožiny vo vozidle.

Príručná batožina / max. 20 x 30 x 50 cm / sa prepravuje bezplatne do 5 kg.

Prvá batožina v úložnom priestore v autobuse sa prepravuje za poplatok 5,00 EUR / 5,00 GBP, ktorých rozmery nepresahujú 25 x 60 x 80 cm a 25 kg.

Nadrozmerná batožina / viac ako 25x60x80 cm / alebo ťažšia ako 25 kg je spoplatnená sumou 10,00 EUR / 10,00 GBP.

Druhú a ďalšiu batožinu príjme dopravca na prepravu len za podmienok, ak v batožinovom priestore je dostatok voľného miesta na jej uloženie, po nástupe všetkých cestujúcich, za poplatok 10,00 EUR / 10,00 GBP.

Dopravca si vyhradzuje právo na  zmenu poplatkov za batožinu.

Preprava živých zvierat nie je dovolená.


Storno podmienky

Storno podmienky: 

Poplatok za stornovanie cestovného lístka: 

- viac ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky 25 % storno poplatok, 

- menej ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky  50% storno poplatok

- menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky 100% storno poplatok

- menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky nie je možné stornovať cestovný lístok

- menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky nie je povolená zmena cestovného lístka Cestovné a akciové lístky

Dopravca má právo vyhlásiť zľavy v rámci  spoločenských akcií, a tiež sezónne príplatky a úpravu prevádzky počas  štátnych sviatkov.

Cestovné lístky je možné  zakúpiť si prostredníctvom on-line predaja na našej internetovej stránke  www.interbus.sk alebo agentúr na Slovensku.

Cestovný lístok nie je prenosný na inú osobu.

Akciové lístky a lístky na mimoriadne spoje nie je možné zmeniť ani stornovať.WIFI pripojenie

SPRÍJEMNITE SI CESTOVANIE S WIFI PRIPOJENÍM

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wifi logo


Dôležité upozornenie pre cestujúcich

Dôležité upozornenie pre cestujúcich: Pre deti mladšie ako 3 roky  odporúčame mať so sebou vhodné detské zadržiavacie zariadenia (detská sedačka, event. podsedák).

Zadržiavacie zariadenie nie je bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu.

Prosíme cestujúcich, aby pri nástupe do autobusu mali pripravený  k   nahliadnutiu platný cestovný doklad /občiansky preukaz ID alebo   cestovný  pas/.

Povolenie k pobytu, kópie dokladov a pod. nie sú cestovnými   dokladmi.  Klientom bez platných cestovných dokladov nebude povolená   preprava.


PODMIENKY PRI VSTUPE DO ANGLICKA

Vážení klienti,

chceme Vás informovať o podmienkach pri vstupe do Anglicka:

každá osoba je povinná 48 hodín pred vstupom do Anglicka vyplniť online formulár:

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.

Bez vyplneného formulára cestujúcemu nebude umožnený vstup do krajiny.

Od 18. januára 2021 platí pre cestujúcich prichádzajúcich zo všetkých krajín povinnosť preukázania sa negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín ešte pred začiatkom ich cesty.

COVID-19 - povinnosť preukázania sa negatívnym testom pred cestou do Spojeného kráľovstva

Zoznam výnimiek z povinnosti preukázania sa negatívnym testom na COVID-19

Táto povinnosť bude platiť pre všetky medzinárodné cesty. I napriek negatívnemu testu, cestujúci budú aj naďalej podliehať povinnej 10-dňovej samoizolácii, s možnosťou skrátenia samoizolácie po 5 dňoch.

Nové pravidlá príchodu do Spojeného kráľovstva s negatívnym testom na ochorenie COVID-19

Za pochopenie ďakujeme.


POKYNY PRE CESTUJÚCICH

Rizikové regióny v Anglicku od 01.09.2020:

 Anglicko časť: TAYSIDE

 Anglicko časť: NORTH WEST

 Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie  SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej  únie,

 ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková,  tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom  Európskej únie a je riziková,

 sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade

 bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.


Cestujúci je povinný dodržiavať tieto preventívne opatrenia pri cestovaní :

  • Vstup do autobusu je povolený len s rúškom
  • Pred  nástupom do autobusu je každý cestujúci povinný použiť dezinfekčný  prostriedok určený na povinnú dezinfekciu rúk a dodržiavať bezpečnostné  rozostupy
  • Na palube autobusu je zakázané používať toaletu
  • Na palube autobusu je zakázané počas cesty podávať  akékoľvek nápoje
  • Z  bezpečnostných dôvodov je cestujúci povinný mať  zakúpený cestovný  lístok vopred, platba v hotovosti priamo u vodiča nebude možná.

UPOZORNENIE  : V prípade, že cestujúci odmietne akceptovať, alebo nebude dodržiavať  tieto opatrenia a pokyny vodiča autobusu, spoločnosť ma právo vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného.


Registrácia pred vstupom do krajín

Formulár na registráciu pred vstupom na územie Slovenskej republiky.

https://korona.gov.sk/ehranica/#

Formulár na registráciu pred vstupom na územie Veľkej Británie

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.

Formulár na registráciu pred vstupom na územie Belgicka.

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu  

Formulár na registráciu pred vstupom na územie Francúzska.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage