Anglicko

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Miesta do ktorých cestujeme

Image

Chatham

Chatham je jedným z miest Medway, ktoré sa nachádzajú v jednotke Medway v Severnom Kente, v juhovýchodnom Anglicku. Chatham Dockyard zatvorené v roku 1984, ale hlavné námorné stavby zostávajú v centre pozornosti pre rozvíjajúci sa turistický priemysel. Po uzatvorení sa časť lokality stala komerčným prístavom, ďalšie časti boli prestavané pre obchodné a rezidenčné využitie a časť sa stala múzeom Chatham Historic Dockyard, v ktorom je ponorka HMS Ocelot medzi mnohými ďalšími atrakciami.

Image

Dover

Dover je mesto a hlavný trajektový prístav v domovskom kraji Kent v juhovýchodnej Anglicku. Je obrátená na Francúzsko cez úzku oblasť Dover, najužšiu časť Lamanšského prielivu a leží juhovýchodne od Canterbury; východne od Kentovho mestského mestečka Maidstone; a severovýchodne pozdĺž pobrežia od Dungeness a Hastings. Mesto je správnym centrom okresu Dover a domovom prístavu Dover Calais cez prístav Dover. Okolité kriedové útesy sú známe ako Biele útesy Doveru.

Image

Londýn

Londýn je hlavné a najväčšie mesto Anglicka a Spojeného kráľovstva. Je to tiež najväčšie mesto a metropolitná zóna v Európe. Leží na juhovýchode krajiny pri ústí rieky Temža. V súčasnosti je pre svoju polohu a politické podmienky najvýznamnejším finančným centrom na celom svete. Produkuje 17% HDP Spojeného kráľovstva. Londýn je spoločne s mestami New York, Tokio a Paríž označovaný ako jedno zo štyroch najdôležitejších miest sveta. Londýn je domovom mnohých inštitúcií s medzinárodnou pôsobnosťou, ako aj nadnárodných spoločností a organizácií. Nachádza sa v ňom veľa dôležitých inštitúcií a kultúrnych ustanovizní, vrátane celosvetovo známych divadiel, múzeí, koncertných siení, palácov a ďalších.

Poplatky za batožinu

Cestujúci môže prepravovať jednu príručnú batožinu bezplatne. Príručná batožina, ktorá presahujú rozmery 20x30x50 cm /pripúšťa sa presahovanie v jednom rozmere o 10 cm/ sa považujú za cestovnú batožinu a podliehajú tarifnému poplatku. Cestujúci má právo vziať so sebou ako cestovnú batožinu: veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru alebo na poličky pre batožiny vo vozidle.

Príručná batožina / max. 20 x 30 x 50 cm / sa prepravuje bezplatne do 5 kg.

Prvá batožina ( klasický kufor nie cestovná taška ) v úložnom priestore v autobuse sa prepravuje za poplatok 10,00 EUR / 10,00 GBP, ktorých rozmery nepresahujú 25 x 60 x 80 cm a 25 kg.

Nadrozmerná batožina ( klasický kufor nie cestovná taška ),  viac ako 25x60x80 cm alebo ťažšia ako 25 kg je spoplatnená sumou 15,00 EUR / 15,00 GBP.

Druhú a ďalšiu batožinu ( klasický kufor nie cestovná taška ), príjme dopravca na prepravu len za podmienok, ak v batožinovom priestore je dostatok voľného miesta na jej uloženie, po nástupe všetkých cestujúcich, za poplatok 15,00 EUR / 15,00 GBP.

Dopravca si vyhradzuje právo na  zmenu poplatkov za batožinu.

Preprava živých zvierat nie je dovolená.


Storno podmienky

Storno podmienky: 

Poplatok za stornovanie cestovného lístka: 

- viac ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky 25 % storno poplatok, 

- menej ako 24 hodín do odchodu z východzej zastávky  50% storno poplatok

- menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky 100% storno poplatok

- menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky nie je možné stornovať cestovný lístok

- menej ako 12 hodín pred odchodom autobusu z východzej zastávky nie je povolená zmena cestovného lístka Cestovné a akciové lístky

Cestovné lístky je potrebné si vopred zakúpiť a to prostredníctvom  on-line predaja na našej internetovej stránke  www.interbus.sk alebo agentúr na Slovensku.

Cestovný lístok nie je prenosný na inú osobu.

Cestovný lístok, ktorý už bol zmenený na iný dátum nie je možné stornovať.

Akciové lístky a lístky na mimoriadne spoje nie je možné zmeniť ani stornovať.

Dopravca má právo vyhlásiť zľavy v rámci  spoločenských akcií, a  tiež sezónne príplatky a úpravu prevádzky počas  štátnych sviatkov.


Dôležité upozornenie pre cestujúcich

Dôležité upozornenie pre cestujúcich: Pre deti mladšie ako 3 roky  odporúčame mať so sebou vhodné detské zadržiavacie zariadenia (detská sedačka, event. podsedák).

Zadržiavacie zariadenie nie je bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu.

Prosíme cestujúcich, aby pri nástupe do autobusu mali pripravený  k   nahliadnutiu platný cestovný doklad /občiansky preukaz ID alebo   cestovný  pas/.

Povolenie k pobytu, kópie dokladov a pod. nie sú cestovnými dokladmi.  Klientom bez platných cestovných dokladov nebude povolená   preprava.


PODMIENKY PRI VSTUPE DO ANGLICKA

‼ Od 1. októbra môžete cestovať do UK iba s cestovným pasom ‼✔

 Neplatí pre občanov registrovaných do pobytovej schémy Settlement Scheme 👨‍👩‍👧‍👦

 ktorí do 31. decembra 2025 môžu využívať aj občiansky preukaz obsahujúci elektronický čip✈

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#UK

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england?step-by-step-nav=8c0c7b83-5e0b-4bed-9121-1c394e2f96f3


POKYNY PRE CESTUJÚCICH

Cestujte zo Slovenska cez Francúzsko do Veľkej Británie:


Cestujúci je povinný pred nástupom do autobusu v smere do Spojeného kráľovstva a Belgicka preukázať sa: 

Od 18. marca 2022 od 4.00 hod. britského času sa prestávajú uplatňovať pravidlá proti šíreniu COVID-19.

Cestujúci, zaočkovaní, alebo nezaočkovaní prichádzajúci na britské územie už nebudú potrebovať pri vstupe žiadne testy a taktiež končí aj povinnosť vyplniť formulár.

Pri nástupe do autobusu je potrebné sa preukázať s jedným z nižšie uvedených dokladov:

-  dokladom -  status

- pracovnou zmluvou

- v prípade návštevy je potrebné mať pozvanie overené notárom.

Ak cestujúci nesplní všetky podmienky a bude mu chýbať akýkoľvek zo spomenutých dokladov, nebude mu umožnený nástup do autobusu a nebudú mať nárok na vrátenie cestovného.


Cestujúci je povinný dodržiavať tieto preventívne opatrenia pri cestovaní :

Vstup do autobusu je povolený len s rúškom

Pred nástupom do autobusu je každý cestujúci povinný použiť dezinfekčný prostriedok určený na povinnú dezinfekciu rúk a dodržiavať bezpečnostné rozostupy

Na palube autobusu je zakázané používať toaletu

Na palube autobusu je zakázané počas cesty podávať akékoľvek nápoje

Z bezpečnostných dôvodov je cestujúci povinný mať zakúpený cestovný lístok vopred, platba v hotovosti priamo u vodiča nebude možná.

UPOZORNENIE

V prípade, že cestujúci odmietne akceptovať, alebo nebude dodržiavať tieto opatrenia a pokyny vodiča autobusu, spoločnosť ma právo vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného.