Aktuálne informácie o cestovaní

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Informácie

Menej rizikové krajiny od 26. novembra 2020

 

Krajiny,  ktoré sú z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové a  pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez  povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19.  


Austrália

Čínska ľudová republika

Fínsko

Írsko

Island

Japonsko

Južná Kórea

Nórsko

Nový Zéland

Singapur

Taiwan

                                                Vstup na územie SR

Postup a povinnosti pri príchode do SR z krajín, ktoré nie sú na zozname menej rizikových krajín

 

Pokiaľ od vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,

ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,

pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska, (v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu,

domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,

ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému  lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

 Upozornenie

 Počas  svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi  Policajného zboru Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej registrácii  cez formulár eHranica.

Výnimky pri vstupe

 Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska mimo zoznamu menej rizikových krajín (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny), tak k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí  alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na  ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej  republiky, nie starším ako 72 hodín a zároveň:

 nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
 nie  je potrebné nahlasovať sa Vášmu poskytovateľovi zdravotnej  starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s  ktorým máte uzavretú zmluvu.
 

Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý  alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu,  Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať pdf potvrdením podľa prílohy č.3.  (pdf; 76.13 KB)

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo pdf vyhláške Úradu verejného zdravotníctva S  (pdf; 212.70 KB)  alebo na webovej stránke korona.gov.sk.

Formulár pri návrate leteckou dopravou

 Od 7. septembra platí na Slovensku plošné uvoľnenie letov. Podmienené je dodržiavaním prísnych protiepidemických opatrení.

 Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

 Niektoré  letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti  vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce  sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.


NEMECKO

Nemecko

Celé územie Slovenskej republiky je Nemeckom zaradené medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie COVID-19.

Osoby  prichádzajúce do Nemecka z rizikových štátov/oblastí, v ktorých sa  zdržiavali posledných 10 dní, sú povinné prihlásiť sa pred cestou   prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré  dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak  vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí  cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe,  ktorý sa nachádza na webovej stránke

Na stiahnutie: Formulár na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva

Cestujúci  prichádzajúci z rizikových oblastí/štátov musia ísť do 10-dňovej  karantény. Príslušný nemecký úrad zdravia môže počas 10 dní po  pricestovaní vyžiadať od cestujúceho predloženie negatívneho testu na  COVID-19 alebo môže cestujúceho vyzvať na vykonanie testu. Karanténa  môže byť predčasne ukončená ak sa cestujúci dá otestovať najskôr však  piaty deň po príchode do Nemecka a predloží negatívny výsledok testu na  COVID-19. Test môže byť po telefonickom dohovore vykonaný u  všeobecného lekára, prípadne v inom zdravotníckom zariadení podľa  určenia príslušného úradu zdravotníctva (Gesundheitsamt) alebo po dohovore na telefónnom čísle 116117 a na internetovej stránke www.116117.de.

Testovanie v Nemecku vykonané do 10 dní po príchode je do 1. decembra 2020 bezplatné.
Testovanie  sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a  bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do  domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

Po príchode do miesta bydliska v Nemecku odporúčame cestujúcim prichádzajúcim z rizikových oblastí kontaktovať príslušný nemecký úrad zdravia (Gesundheitsamt),  kde dostanú informácie k ďalšiemu postupu, ku karanténe a k príp.  ďalším testom na COVID-19, keďže v jednotlivých spolkových krajinách sa  podmienky odlišujú. 

Prehľad opatrení v jednotlivých spolkových krajinách na webovej stránke spolkovej vlády


Odporúčame zároveň cestujúcim ešte pred vstupom do Nemecka kontaktovať príslušný úrad zdravia (Gesundheitsamt) podľa miesta pobytu a informovať sa o podmienkach karantény a testovania na COVID-19. Na webovej stránke Robert Koch Institut sa po zadaní mesta/obce alebo poštového smerovacieho čísla  ukáže kontakt na príslušný nemecký úrad zdravia.

Do 10-dňovej karantény musia ísť všetci cestujúci, ktorí do Nemecka prichádzajú zo všetkých rizikových oblastí/štátov. Tieto sú priebežne zverejňované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Nedodržiavanie povinnej karantény je v Nemecku sankcionované peňažnou pokutou.

Na  verejnosti sa môžu zdržiavať osoby z vlastnej domácnosti a ešte jednej  ďalšej domácnosti, avšak maximálne 10 osôb. Pre obmedzenie kontaktov  boli občania vyzvaní zrieknuť sa súkromných ciest a návštev, ubytovanie v  hoteloch môže byť poskytnuté len v nevyhnutných prípadoch.

Podmienky návratu do SR

 Od 16. novembra sa Nemecko nenachádza na zozname menej rizikových krajín.


Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 


VEĽKÁ BRITÁNIA

Spojené kráľovstvo

 

Podmienky vstupu do krajiny

Cestujúci  prichádzajúci zo Slovenska do Spojeného kráľovstva sú od 26.  septembra 2020 povinní absolvovať 14-dňovú samoizoláciu. V prípade že  pricestujú do krajiny na kratšie obdobie, sú povinní celý tento čas  zotrvať v samoizolácii, dovolený je iba presun z/na letisko.

Zoznam krajín a informácie o cestovaní v súvislosti s COVID-19 na oficiálnej stránke britskej vlády

Kompletný zoznam výnimiek z povinnej karantény

Odporúčanie pre študentov cestujúcich domov na Vianočné sviatky

Platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form.

Povinná registrácia pred príchodom do Spojeného kráľovstva

Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.

V prípade vycestovania do Severného Írska, Škótska alebo Walesu, odporúčame sledovať nasledovné stránky : 

Severné Írsko - informácie o COVID-19

Škótsko - informácie o COVID-19  

Wales - informácie o COVID-19

Cestovanie v rámci krajiny

 Cestovanie  v rámci krajiny je v prevádzke bez vážnejších obmedzení. V krajine je  od 15. júna 2020 zavedená povinnosť používať ochranné rúška na prekrytie  nosa a úst počas cestovania verejnou dopravou. 

 Z  dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 odporúčame zvážiť  nevyhnutnosť cestovania do nižšie uvedených regiónov s vyhláseným  lokálnym lockdownom:

 Regióny s lokálnym lockdownom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Podmienky tranzitu

Výnimke  z povinnej karantény podliehajú všetci tranzitujúci cestujúci  neprekračujúci hraničnú kontrolu do vnútrozemia, tzn. zostávajú v  tranzitnej zóne letiska čakajúc na pokračovanie svojho ďalšieho letu do  cieľovej destinácie. Povinnosť vyplnenia vstupného formulára je však  nariadená aj tranzitujúcim cestujúcim.

Opatrenia v krajine

Od 5. novembra 2020 bude v Anglicku vyhlásený lockdown.
 
Nové národné opatrenia platné od 5. novembra 2020

Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra sa Spojené kráľovstvo nenachádza na zozname menej rizikových krajín.

 

Informácie o postupe pri návrate do SR


ČESKO

Česko

Podmienky vstupu do Českej republiky

Pravidlá cestovania do ČR, ktoré sú účinné od 17. novembra 2020

Od 17. novembra 2020 platí v ČR nové ochranné opatrenie Ministerstva zdravotníctva, ktoré upravuje vstup osôb do ČR. Vzťahuje sa na občanov ČR vracajúcich sa späť do ČR ako aj na všetkých cudzincov.

Po  novom dochádza u ciest do/z ČR z naliehavých z naliehavých,  zdravotných, rodinných, pracovných alebo obchodných dôvodov k predĺženiu  možnosti cestovať bez povinnosti vyplnenia príjazdového formuláru a  podrobeniu sa testu z 12 na 24 hodín. Upozorňujeme,  že ide o podmienky návratu do ČR a nie o podmienky návratu do SR.  Podmienky vstupu do SR upravuje platná vyhláška Úradu verejného  zdravotníctva a vstup bez povinnosti karantény alebo predloženie  negatívneho testu je možný len za presne vymedzených podmienok.  Krátkodobý výstup zo SR s návratom do niekoľkých hodín medzi výnimkami  nie je.  

Od 9. novembra 2020 platí pre vstup na územie ČR nový  mechanizmus Ministerstva zdravotníctva Českej republiky pre hodnotenie  epidemiologickej situácie v krajinách EÚ/Schengenského priestoru (EÚ+) upravujúci obmedzenia pri cestách do ČR:

Členské krajiny (EÚ+) sú rozdelené do troch kategórií – zelené, oranžové a červené:

zelené krajiny: bez cestovných obmedzení

oranžové krajiny: povinnosť pre zamestnancov a študentov predložiť negatívny test PCR

červené krajiny: povinnosť vyplniť vopred príjazdový formulár a absolvovať PCR test/podstúpiť karanténu

 
Zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy

Slovensko od 9. novembra 2020 nie je zaradené na zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy. Občania SR majú povinnosť vyplniť vopred príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu.

Počas  núdzového stavu a po dobu obmedzenia voľného pohybu po území ČR je i  naďalej možné pricestovať do ČR len nevyhnutných prípadoch, a to i zo  zelených krajín.

Informácie o COVID-19 na webovej stránke českého ministerstva vnútra

 Príjazdový formulár

Výnimky z týchto opatrení sú možné iba v nasledujúcich prípadoch:

pobyt v oranžovej/ červenej krajine kratší než 12 hodín - v posledných 14 dňoch

cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín 

cesty z naliehavých, zdravotných, rodinných, pracovných alebo obchodných dôvodov nepresahujúce 24 hodín

tranzit cez ČR do 12 hodín

Upozorňujeme,  že ide o podmienky návratu do ČR a nie o podmienky návratu do SR.  Podmienky vstupu do SR upravuje platná vyhláška Úradu verejného  zdravotníctva a vstup bez povinnosti karantény alebo predloženie  negatívneho testu je možný len za presne vymedzených podmienok.  Krátkodobý výstup zo SR s návratom do niekoľkých hodín medzi výnimkami  nie je. 

Občania z krajín mimo EU+ majú v  súlade s koordinovaným postupom EÚ aj naďalej zakázaný vstup na územie  ČR s výnimkami uvedenými na webových stránkach Ministerstva vnútra ČR.

Pravidlá pre vstup na územie ČR od 9. novembra 2020 - infografika
Pravidlá pre vstup na územie ČR od 17. novembra 2020 - podrobne informácie podľa kategórie cestujúcich osôb
Podmienky tranzitu

Doba pobytu počas tranzitu na území ČR nesmie presiahnuť 12 hodín.
 
Počas pobytu ČR  všetky osoby musia dodržiavať všetky opatrenia prijaté v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom, a to: obmedzenie voľného pohybu, nosenie rúšok, zákaz nočného vychádzania a pod.

Občania EÚ+ môžu tranzitovať cez územie ČR aj z pobytu dlhšieho než 12 hodín v  krajine s vysokým rizikom nákazy COVID-19. Musia preukázať, že územím ČR  len tranzitujú. V takom prípade nie je potrebné pred vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe.

Občania tretích krajín s povoleným dlhodobým alebo trvalým pobytom v EÚ tranzitujúci cez územie ČR z pobytu dlhšieho ako 12 hodín v krajine s  vysokým rizikom nákazy COVID-19 sa musia preukázať povolením k  dlhodobému alebo trvalému pobytu v krajine EÚ. Nie je potrebné pred  vstupom vyplniť Príjazdový formulár ani podstúpiť RT-PCR test po vstupe. 

Opatrenia v krajine

Vláda Českej republiky vyhlásila pre územie Českej republiky od 5. októbra 2020 núdzový stav, a to na dobu 30 dní, ktorý bol predĺžený do 20. novembra 2020 a následne do 12. decembra 2020.

Od 22. októbra 2020 od 6:00 hod. platí v Českej republiky obmedzenie voľného pohybu osôb na celom území  ČR. Zo zákazu voľného pohybu sú stanovené výnimky, a to cesty  do zamestnania, cesty za rodinou, do zdravotníckych zariadení, účasť na  svadbe alebo pohrebe, vycestovanie do zahraničia alebo návrat späť do  miesta svojho bydliska v ČR.

Od 23. novembra 2020 platí zákaz nočného vychádzania v čase medzi 23:00 hod a 4:59 hod. a zákaz maloobchodného predaja a poskytovania služieb v nedeľu a počas štátnych sviatkov, v ostatné dni od 23:00 hod.

Uznesenia českej vlády k prijatiu krízových opatrení

Na  celom území ČR platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch,  v doprave a vonku pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2  metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti. Rúško musia mať aj pokiaľ s takou osobu cestujú v jednom aute.

Mimoriadne  opatrenie - nosenie ochranných prostriedkov dýchacích ciest a výnimky  na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva ČR

 


RAKÚSKO

Rakúsko

Podmienky vstupu do Rakúska

  

Od 16. júna Rakúsko úplne uvoľnilo svoj hraničný režim so Slovenskom pre cesty tam aj späť. Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní  výlučne v niektorom z nižšie uvedených, pre Rakúsko bezpečných štátov.

Vstup  do Rakúska bez obmedzení (bez povinnosti 10-dňovej domácej karantény a  negatívneho PCR-testu) platí pre skupinu tzv. bezpečných krajín, t.j.: SLOVENSKO,  Austrália, Belgicko (s výnimkou regiónov: Brüssel a Valónsko),  Bulharsko (okrem regiónov: Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo,  Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan,  Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna), Nemecko, Dánsko, Estónsko,  Fínsko, Francúzsko (okrem regiónov: Île-de-France und  Provence-Alpes-Côte d’Azur), Grécko, Veľká Británia (s výnimkou  regiónov: North East, East Midlands a Yorkshire and The Humber), Írsko,  Island, Taliansko, Japonsko, Kanada, Chorvátsko (iba regióny:  Brod-Posavina, Istrien, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja,  Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar), Lotyšsko, Litva, Lichtenštajnsko,  Luxembursko, Malta, Monako, Nový Zéland, Holandsko, Nórsko, Polsko,  Portukalsko (s výnimkou regiónov: Lissabon und Norte), Kórejská  republika, San Marino, Švédsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Španielsko (iba  autonómna oblasť Kanáry),  Maďarsko, Uruguaj, Vatikán a Cyprus. Podmienkou zároveň je, že osoby sa zdržovali posledných desať dní výlučne v niektorom z týchto štátov.

Vstup  do Rakúska bez obmedzení však zároveň nevylučuje vykonávanie náhodných  alebo aj priebežných kontrol na hraničných prechodoch  zameraných hlavne  na cestovateľskú anamnézu a aktuálny zdravotný stav cestujúcich.

Vstup do Rakúska (nie tranzit) s obmedzeniami platí:

 1. pre občanov Rakúska, EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska,  ako aj pre všetky osoby s úradne nahláseným alebo s obvyklým pobytom v  Rakúsku a tiež pre osoby s legálnym titulom na pobyt v Rakúsku, a to  pokiaľ prichádzajú z krajiny definovanej ako s COVID-zvýšeným rizikom.

Aktuálne zaradenie krajín Európy do rizikových skupín z pohľadu Rakúska pre účely cestovania na interaktívnej mape

V tejto skupine je podmienkou  príchodu/vstupu do Rakúska (nie tranzit) povinnosť predložiť negatívny  PCR-test, ktorý nie je starší ako tri dni (72h) od dátumu vystavenia  certifikátu.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva - medical certificate

Kto  sa takýmto testom nemôže preukázať pri návrate/príchode (nie tranzite)  do Rakúska, je povinný okamžite nastúpiť domácu 10-dňovú karanténu a  zároveň je povinný predložiť takýto negatívny test dodatočne, najneskôr  však do 48 hodín. Po predložení negatívneho testu je možné domácu  karanténu predčasne ukončiť. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí  pokuta v správnom konaní až do výšky: 1450 eur.

2. Pre osoby vracajúce sa/prichádzajúce do Rakúska (nie tranzit) z akejkoľvek inej, bližšie nedefinovanej, krajiny (t.j. neuvedenej v zozname bezpečných krajín ani v zozname tzv. krajín s COVID-zvýšeným rizikom)  platí povinnosť buď predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší  ako tri dni alebo nastúpiť povinnú 10-dňovú domácu karanténu (do  predloženia negatívneho testu vykonaného na vlastné náklady). V tejto  skupine platí navyše možnosť  zotrvať v tejto karanténe bez povinnosti  predloženia negatívneho PCR-testu celých 10-dní.

Ako výnimky pre príchod do Rakúska z krajiny, kde inak platia obmedzenia (karanténa, PCR-test) sú úradne uznané: pravidelná návšteva životnej  partnerky/partnera, nepredvídateľné a neodkladné okolnosti v úzkom  rodinnom kruhu osobitného zreteľa (ochorenie, úmrtie, pohreb,  narodenie), avšak požaduje sa dôsledné preukázanie. V prípade  predvídateľných udalostí v rodinnom kruhu (svadba, krst, narodeniny)  takéto výnimky nie sú uznané.

3. Pre občanov tretích štátov, ktorým bola povolená výnimka pre vstup do Rakúska (napr. sezónni pracovníci, opatrovnícky personál, diplomati a pod.) s  tým, že musia predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako tri  dni a zároveň zotrvať v povinnej 10-dňovej domácej karanténe.  Príslušníci tretích štátov bez pobytu v Rakúsku alebo niektorom zo  štátov schengenskej zóny majú inak v zásade vstup do Rakúska (nie  tranzit) za účelom zotrvania na jeho území zakázaný.

Rakúsko ďalej zaviedlo nasledovné výnimky pre pendlerov (teda aj pokiaľ dochádzajú do Rakúska aj z inej, ako bezpečnej krajiny kategórie A – aktuálne sa teda netýka dochádzania zo Slovenska):

výnimka vstupu do Rakúska pre cestu tam a spať v rámci pravidelného priechodu pendlerov za účelom pravidelného výkonu povolania, ak nejde o opatrovateľov /-ky;

výnimka vstupu do Rakúska pre cestu tam a spať v rámci pravidelného priechodu pendlerov za účelom školskej a študijnej dochádzky;

výnimka vstupu do Rakúska pre cestu tam a spať v rámci pravidelného priechodu pendlerov z rodinných dôvodov a dôvodu návštevy životného partnera;

Pre  vyššie uvedené výnimky platí, že osoby môžu cestovať do Rakúska a späť  bez obmedzení (COVID test či karanténa) nezávisle od toho či ide o  krajinu zaradenú platným rakúskym nariadením do kategórie A (bezpečná) alebo B (riziková), Pod pravidelným dochádzaním, t.j. pendlovaním sa rozumejú denní a týždenní pendleri a nerozlišuje sa či dotyčná osoba dochádza do Rakúska alebo naopak do susednej krajiny. Pre opatrovateľky dochádzajúce do Rakúska z rizikových krajín (aktuálne: Česko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a Ukrajina) platí povinnosť predložiť negat. COVID-19 test nie starší ako 72h, resp. v rámci domovskej krajiny vykonaný do 48h.

 Napriek tomu, že EÚ od 1. júla odporučila postupné koordinované  otvorenie hraníc s tretími štátmi, kde je nízke riziko infikovania sa  COVID-19, Rakúsko aj naďalej zatiaľ výrazne obmedzuje vstup príslušníkov väčšiny tzv. tretích štátov mimo hraníc EÚ/Schengenu. 

Aktuálne podmienky vstupu – všetky krajiny sveta (anglický jazyk)

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj pre turistov v nemeckom jazyku

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU


BELGICKO

Belgicko

Podmienky vstupu do krajiny

Od  1. augusta 2020 sa pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z  akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie  online formulára (The Passenger Locator Form – PLF),  ktorý je potrebné vyplniť minimálne 48 hodín pred prekročením hraníc.  Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba  mladšia ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako  16 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne. Výnimka na vyplnenie  formulára sa vzťahuje na osoby, ktoré cestujú iným dopravným  prostriedkom ako lietadlo alebo loď, a ktoré sa zdržia menej ako 48  hodín na území Belgicka alebo ktoré sa zdržia menej ako 48 hodín mimo  územia Belgicka. Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá nastane do 14 dní po  príchode do krajiny, je potrebné oznámiť na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Pri cestách do Belgicka a z Belgicka odporúčame sledovať webovú stránku Ministerstva zahraničných veci Belgického kráľovstva a na uvedenej stránke rozdelenie krajín na zelenú, oranžovú a červenú zónu.

Krajiny  nachádzajúce sa v červenej zóne: belgické úrady odrádzajú od ciest do  týchto krajín alebo tieto krajiny nepovoľujú cestovanie do Belgicka

Krajiny  nachádzajúce sa v oranžovej zóne: belgické úrady vyzývajú na zvýšenú  opatrnosť alebo cestovanie do týchto krajín z Belgicka je možné za  podmienky predloženia COVID testu a/alebo karantény

Krajiny  nachádzajúce sa v zelenej zóne: cestovanie do krajín je umožnené;  naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia a bezpečnú  vzdialenosť

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu (je potrebné ho vytlačiť a mať so sebou)

V  prípade akýkoľvek otázok týkajúcich sa formulára (Passenger Locator  Form), povinnosti testu na COVID-19 a/alebo karantény je potrebné sa  obrátiť na emailom Ministerstvo zdravotníctva Belgicka info.coronavirus@health.fgov.be alebo na telefónnom čísle 0800 14 689.

S  účinnosťou od 9. októbra 2020 bolo celé územie Slovenskej republiky z  pohľadu Belgicka preradené do červenej zóny. Z dôvodu vývoja pandemickej  situácie s COVID-19 nie je povinnosť pre osoby prichádzajúce do  Belgicka z červenej zóny podrobiť sa testovaniu na COVID-19 až do  prijatia nového opatrenia, s výnimkou prípadov so zjavnými príznakmi. V závislosti od odpovedí na fakultatívny samohodnotiaci formulár, (Self assessment formular;  formulár je súčasťou PLF a je pripojený k formuláru PLF), môže byť  cestujúcemu uložená predĺžená karanténa v trvaní 10 dní (osobám je  zaslaná inštrukcia v SMS). Nie je možné sa zbaviť povinnosti  karantény predložením negatívneho výsledku testu COVID-19 vykonanom  oprávneným subjektom na území SR. Karanténa sa nevzťahuje na  osoby, ktoré sa zdržia na území Belgicka menej ako 48 hodín, ani na  osoby tranzitujúce cez územie Belgicka. 

Nie  je možné sa zbaviť povinnosti karantény predložením negatívneho  výsledku testu COVID-19 vykonanom oprávneným subjektom na území SR. Karanténa  sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa zdržia na území Belgicka menej ako 48  hodín, ani na osoby tranzitujúce cez územie Belgicka.